MYRTHA - wpływ na środowisko

Budowa <<zielonego>> basenu (z połyskliwie błękitną wodą)

Porównanie między technologią Myrtha i tradycyjną konstrukcją betonową

Obecnie rządy całego świata przyznają, że pomiary i redukcja emisji CO2 są pierwszymi krokami, jakie powinniśmy przedsięwziąć, by zmniejszyć nasz wpływ na zmiany klimatu. W związku z tym, Myrtha Pools zleciła słynnej australijskiej spółce inżynieryjnej ACOR Consultants (www.acor.com.au), porównanie energii zużytej w trakcie produkcji i budowy basenów w technologii Myrtha oraz w tradycyjnej technologii betonowej. Tak określona ilościowo energia jest wyrażona jako tzw. „węglowy ślad” (“carbon footprint”), to jest ilość CO2 odpowiadająca energii niezbędnej do produkcji użytych materiałów. Miarę emisji CO2 wyliczamy z ilości energii [MJ] zużytej w procesie produkcji różnych materiałów; podajemy ją jako równoważną ilość CO2 (w tonach), jaka byłaby wyemitowana przy spalaniu ilości ropy naftowej, niezbędnej do otrzymania takiej samej energii. Taki system daje możliwość porównania pomiędzy materiałami otrzymywanymi w odmiennych technologiach produkcji.

System obliczeniowy został rozwinięty ze studiów przeprowadzonych przez ISSF (International Stainless Steel Forum), CSIRO (Australian Commonwealth Scientific and Research Organization), oraz Centre for Building Performance Research z Wellington Victoria University (NZ). Tabela pozwala oszacować różne techniki budowy (baseny betonowe, technologia MYRTHA, inne prefabrykowane baseny), i przy fachowej analizie, pozwala wykonać szczegółowe naukowe porównanie niezbędne dla oszacowania wpływu projektu na środowisko.

Na załączonym przykładzie wyraźnie widać, że „węglowy ślad” dla technologii Myrtha jest znacznie niższy niż dla tradycyjnego basenu betonowego z ceramiką. Oszczędność energii jest oczywiście zależna od wymiarów i kształtu projektowanego basenu, ale biorąc jako przykład typowe baseny zawodnicze (50x25x2m i 25x25x2m, przedstawione w tabeli), można określić w przybliżeniu oszczędność rzędu 50%.
Aby da dać natychmiastowe obrazowe porównanie; energia zaoszczędzona przy budowie basenu Myrtha 50x25m (2.516.000 MJ) mogłaby dostarczyć ciepła dla apartamentu o powierzchni 100m2 na co najmniej 45 lat!

Baseny Myrtha wykorzystują technologię bazującą na stali szlachetnej z trwale powleczonym laminatem PCW, co czyni ją unikalną na świecie: połączenie tradycji i zaawansowanej technologii.

To „inteligentne” i dobrze przemyślane wykorzystanie materiałów wysokiej jakości pozwala zredukować objętość materiałów, co pozwala zagwarantować oszczędność.
Szczegółowa analiza (w tabelach) przedstawia jak różni się energia wymagana do produkcji poszczególnych materiałów użytych dobudowy:

 • beton: 1.17MJ/kg
 • stal zbrojeniowa betonu: 24.6 MJ/kg
 • stal szlachetna kontrukcji ściennej Myrtha: 56.7 MJ/kg
 • folia basenowa: 68.6 MJ/kg
 • płytki ceramiczne: 9 MJ/kg
 • klej do ceramiki: 87 MJ/kg
 • fuga epoksydowa do ceramiki: 139.3MJ/kg

Proste przemnożenie tych współczynników przez objętość daje wynik i umożliwia porównanie.

Transport jest także brany pod uwagę i przewaga konstrukcji prefabrykowanych staje się jasna, gdy zauważymy że na przykład konstrukcja Myrtha basenu olimpijskiego (50x25x2m) wymaga tylko dwóch kontenerów rozmiar 40'. Oszczędność stanie się oczywista, jeśli porównamy to z rozwiązaniami betonowymi, które wymagają dużej ilości ciężkich pojazdów transportowych i powiązaną z tym emisją CO2. To jest wciąż aktualne, jeśli miejsce realizacji znajduje się w dużej odległości od zakładów produkcyjnych Myrtha i korzystamy z transportu morskiego: wówczas ocenia się że emisja wynosi tylko 0.2 MJ/ton/km, podczas gdy transport betonu betoniarką daje emisję powyżej 2.5 MJ/ton/km

Analiza porównawcza dla basenu o wymiarach  25x25x2 m

Ilość materiału  MyrthaBeton
Beton 

[kg]

123.570277.328
Stal zbrojeniowa betonu 

[kg]

8.98232.552
Stal szlachetna (ściany basenu, wsporniki, rynny) 

[kg]

8.890-
Klej do ceramiki 

[kg]

943.329
Ceramika 

[kg]

72013.307
Fuga epoksydowa do ceramiki 

[kg]

612.154
Żywica poliestrowa do rynien 

[kg]

-102
Twarda powłoka PCW paneli ściennych MYRTHA 

[kg]

186-
Folia basenowa na dno 

[kg]

1.188-
Rozpuszczalnik do folii 

[kg]

10-
Szalunki 

[kg]

-521
Całkowita ilość energii

Ilość energii dla materiałów [MJ/kg]

 MyrthaBeton
Beton1,17

[MJ]

144.577324.474
Stal zbrojeniowa betonu24,60

[MJ]

220.958800.780
Stal szlachetna (ściany basenu, wsporniki, rynny)56,70

[MJ]

504.063-
Klej do ceramiki87,00

[MJ]

8.178289.623
Ceramika9,00

[MJ]

6.480119.763
Fuga epoksydowa do ceramiki139,30

[MJ]

8.498300.053
Żywica poliestrowa do rynien139,30

[MJ]

-14.209
Twarda powłoka PCW paneli ściennych MYRTHA68,60

[MJ]

12.760-
Folia basenowa na dno68,60

[MJ]

81.497-
Rozpuszczalnik do folii87,00

[MJ]

870-
Szalunki165,00

[MJ]

-85.965
  Myrtha Beton
TRANSPORT 

[MJ]

84.315161.469
CAŁKOWITA ILOŚĆ ENERGII 

[MJ]

1.072.1962.096.336
EMISJA GAZU CIEPLARNIANEGO 

[kg CO2]

105.075205.441
REDUKCJA EMISJI CO2 49%

Analiza porównawcza dla basenu o wymiarach  50x25x2 m

Ilość materiału  MyrthaBeton
Beton 

[kg]

558.5761.222.387
Stal zbrojeniowa betonu 

[kg]

17.11660.316
Stal szlachetna (ściany basenu, wsporniki, rynny) 

[kg]

13.335-
Klej do ceramiki 

[kg]

1416.201
Ceramika 

[kg]

1.08024.789
Fuga epoksydowa do ceramiki 

[kg]

974.282
Żywica poliestrowa do rynien 

[kg]

-153
Twarda powłoka PCW paneli ściennych MYRTHA 

[kg]

279-
Folia basenowa na dno 

[kg]

2.375-
Rozpuszczalnik do folii 

[kg]

14-
Szalunki 

[kg]

-773
Całkowita ilość energii

Ilość energii dla materiałów [MJ/kg]

 MyrthaBeton
Beton1,17

[MJ]

653.5341.430.193
Stal zbrojeniowa betonu24,60

[MJ]

421.0411.483.764
Stal szlachetna (ściany basenu, wsporniki, rynny)56,70

[MJ]

756.095-
Klej do ceramiki87,00

[MJ]

12.246539.510
Ceramika9,00

[MJ]

9.720223.103
Fuga epoksydowa do ceramiki139,30

[MJ]

13.540596.510
Żywica poliestrowa do rynien139,30

[MJ]

-21.313
Twarda powłoka PCW paneli ściennych MYRTHA68,60

[MJ]

19.162-
Folia basenowa na dno68,60

[MJ]

162.925-
Rozpuszczalnik do folii87,00

[MJ]

1.240-
Szalunki165,00

[MJ]

-127.463
  Myrtha Beton
TRANSPORT 

[MJ]

153.348296.753
CAŁKOWITA ILOŚĆ ENERGII 

[MJ]

2.202.8514.718.608
EMISJA GAZU CIEPLARNIANEGO 

[kg CO2]

215.879462.424
REDUKCJA EMISJI CO2 53%

Zaprezentowana wyżej analiza łączy w sobie fazy produkcji i transportu materiałów niezbędnych do wykonania niecki basenu kąpielowego. Oprócz oszczędności gwarantowanej przez użycie materiałów technologii Myrtha do budowy, zostało dowiedzione, że jest ona bardziej oszczędna niż beton także podczas budowy i eksploatacji produktu. Mianowicie:

 • Faza montażu basenu Myrtha w stosunku do basenu tradycyjnego jest szybsza i nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu;
 • Konserwacja jest praktycznie zerowa przez pierwsze 20-30 lat. (w basenie tradycyjnym wymiana fug lub płytek ceramicznych niezbędna dla zachowania szczelności);
 • Możliwość usunięcia materiałów pod koniec ich cyklu życiowego jest proste i ze znacznie niższą utratą energii w stosunku do basenu żelbetowego;

Technologia Myrtha jest zielona!

To porównanie potwierdza, że technologia Myrtha to najlepszy wybór do budowy basenu.

  Dodatkowe właściwości:
 • solidny produkt inżynierski
 • drobiazgowa kontrola jakości
 • perfekcyjna precyzja odnośnie długości i poziomów
 • możliwe do wykonania wszędzie
 • możliwość wykonania w dowolnych rozmiarach i kształtach
 • 50 lat doświadczenia

Technologia Myrtha była wybierana wszędzie tam, gdzie projekt zakładał jako podstawowy wymóg ochronę środowiska (jak Igrzyska Olimpijskie Pekin 2008).

Artykuł opracowany i udostępniony przez Myrtha® Pools.


copyright®wykonanie strony:Ryszard Studziżba