MYRTHA - informacje o technologii

Technologia MYRTHA®

Myrtha Pool's

Wstęp

Technologia Myrtha® to system budowy basenów kąpielowych z gotowych prefabrykowanych elementów, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 441 (opcjonalnie AISI 316), łączonych bezpośrednio na placu budowy. Elementy te pokryte są od strony wody basenowej w procesie produkcyjnym powłoką z twardego PCW (poprzez laminowanie na gorąco), tak, że woda nie ma dostępu do stali. Powłoka ta, standardowo w kolorze niebieskim, jest zarówno elementem chroniącym stal, uszczelniającym, jak i wykończeniowym.
Konstrukcje Myrtha® zaliczyć należy do lekkich, samonośnych, prefabrykowanych, modułowych konstrukcji stalowych. Mogą być to konstrukcje zasypane lub z obejściem.

Widok przykładowego basenu Myrtha® z rynną przelewową górną, zasypanego (bez obejścia / przełazu).

 1. panel ścienny
 2. prefabrykowana rynna przelewowa
 3. zagęszczony żwir
 4. grunt rodzimy
 5. podpora
 6. rama bazowa
 7. ława fundamentowa
 8. folia PCW, grubość 1.5mm, zbrojona
 9. żelbetowa płyta denna
 10. podsypka piaskowa pod płytą denną

Struktura

Panele mocowane są do ramy bazowej, będącej jednocześnie szalunkiem dla płyty dennej. Łączenie paneli następuje poprzez ich skręcanie śrubami w miejscu styku. Na każdym połączeniu montowana jest konstrukcja wsporcza. Podstawę dla posadowienia ramy bazowej i oparcia konstrukcji wsporczej stanowi ława fundamentowa, natomiast dno niecki to żelbetowa płyta denna. Dno basenu wyłożone jest folią basenową o grubości 1.5mm, zbrojoną, stanowiącą element izolacyjny i wykończeniowy. Pod folię stosuje się różne podkłady, w zależności od potrzeb: standardowe (Vlies), miękkie (Softwalk®), przeciwpoślizgowe (PEM). Opcjonalnie istnieje możliwość wykończenia (wyłożenia) dna basenu ceramiką.
Zarówno żelbetowe ławy, jak i płytę denną projektuje się indywidualnie, zależnie od warunków gruntowych w miejscu posadowienia niecki.
Technologia Myrtha® wykorzystuje stal nierdzewną w konstrukcji ścian, - tam, gdzie działanie sił statycznych i dynamicznych tego wymaga, natomiast beton w płycie dennej, - tam gdzie wymagana jest prosta, płaska powierzchnia.

Zalety technologii MYRTHA®

  =>w stosunku do basenów betonowych z ceramicznym wykończeniem:
 • 100% szczelność, nieosiągalna w technologii tradycyjnej.
 • Lekkość konstrukcji, dzięki czemu można stosować tą technologię np. na wyższych kondygnacjach budynków lub na słabych gruntach.
 • Szybkość montażu.
 • Łatwość w utrzymaniu czystości.
  =>w stosunku do innych konstrukcji stalowych:
 • Jest to jedyna technologia, gdzie stal od strony wody basenowej jest chroniona naniesioną w procesie produkcji trwałą powłoką PCW. Woda nie ma bezpośredniego dostępu do stali.
 • Nie ma potrzeby wykładania ścian folią - bardzo niekorzystnego i niebezpiecznego dla konstrukcji stalowej. Jest to zasadnicza przewaga technologii Myrtha® nad technologiami przeznaczonymi do wykładania folią. Niebezpieczeństwo wykładania folią polega tym, że przy najmniejszej nieszczelności folii woda penetruje pod całą folią wokół basenu, korodując stal, i tworząc ognisko powstawania zanieczyszczenia bakteryjnego. Usunięcie takiej usterki wiąże się z przestojem basenu, zdjęciem i wymianą całej folii ze ścian, przy użyciu specjalistycznej firmy. W technologii Myrtha® przy nieszczelności powłoki woda ma dostęp do stali tylko punktowo w miejscu nieszczelności. Usunięcie takiej nieszczelności jest możliwe do wykonania przez personel basenu w kilka minut, bez przestoju basenu.

Ponadto technologia Myrtha® posiada atesty asejsmiczne, co w polskich warunkach umożliwia realizację projektów na terenach szkód górniczych.

Szczegóły techniczne

Rama bazowa
 1. poziomy hak łączący zbrojenie płyty z ramą bazową
 2. nakrętki mocujące hak
 3. rama bazowa - ceownik, wys. 90mm
 4. żelbetowa ława fundamentowa
 5. stopa niwelacyjna i wzmacniająca ramy bazowej
 6. śruby i nakrętki niwelacyjne ramy bazowej
 7. stopa niwelacyjna i wzmacniająca podpory
 8. podpora
 9. nakrętki niwelacyjne podpory
 10. śruby niwelacyjne podpory
 11. kotwy montażowe

Rama bazowa ustawiona jest na stopach niwelacyjnych mocowanych uprzednio do ławy fundamentowej. Śruba stopy niwelacyjnej umożliwia dokładne wypoziomowanie ramy bazowej. Do ramy bazowej mocuje się haki służące do połączenia ze zbrojeniem płyty dennej.

Panele ścienne

Panele ścienne wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 441 (opcjonalnie AISI 316) i pokryte od strony wody basenowej trwałą powłoką z twardego PCW.
Panele skręcane są ze sobą i z ramą bazową tworząc kształt niecki basenu. Z zewnątrz montuje się do nich system podpór i usztywnień. Podczas całego montażu nie ma spawania. Standardowa szerokość panelu wynosi 90cm.

Rynna przelewowa górna

Prefabrykowane elementy rynny przelewowej górnej wykonane w systemie analogicznym jak panele ścienne - ze stali nierdzewnej AISI 441 (opcjonalnie AISI 316), pokryte od strony wody basenowej (od wewnątrz) powłoką z twardego PCW.
Przykrycie rynny stanowi kratka-ruszt w tworzywa sztucznego (kolor biały lub jasny).

  Dostępne typy rynny:
 • rynna Classic (typ Wiesbaden).
 • rynna Ceramic (typ fiński), z tzw. plażą, wykonaną z przeciwpoślizgowej ceramiki. Ten model dostępny jest w kilku odmianach różniących się szerokością plaży
  Rynna Classic
 1. profil PCW
 2. kratka-ruszt rynny przelewowej
 3. przelew - profil PCW
 4. panel ścienny
 5. podpora
 6. rynna
  Rynna Ceramic
 1. rynna
 2. panel ścienny
 3. konstrukcja wsporcza
 4. kratka-ruszt rynny przelewowej
 5. elementy ceramiczne - plaża, pas ceramiki ściennej
Myrtha Ceramic

W technologii Myrtha® Ceramic stosuje się ceramikę jako wykończenie rynny przelewowej i górnej części ściany basenu. Jest to propozycja wprowadzająca do koncepcji architektonicznej element ceramiki, oraz tzw. plażę wokół basenu. Elementy ceramiczne są naklejone na element stalowy. Plaże rynny przelewowej są wykonane z ceramiki przeciwpoślizgowej.

Wolna linia brzegowa

Technologia Myrtha® umożliwia projektowanie basenów z wolną linią brzegową.

Stopnie drabiny zejściowej

Zastosowano tu niszowe stopnie zintegrowane z panelem ściennym, i poręcze montowane w rynnie. Jest to rozwiązanie bezpieczne, nie ma możliwości zaklinowania się osoby pod wodą pomiędzy drabiną a ścianą basenu. Umożliwia też stosowanie przykryć basenu z automatyką zasłaniania lustra wody - brak kolizji przykrywy z drabiną.

Stopień spoczynku

Niszowy stopień spoczynku jest zintegrowany z panelem ściennym.

Okno podwodne

Okna podwodne znajdują zastosowanie głównie na obiektach sportowych dla celów filmowania zawodów sportowych w ujęciach spod wody.

Wnęka rolki podwodnej przykrywy basenu

Ciekawą propozycją jest konstrukcja z wnęką na podwodną rolkę przykrywy basenowej.

MYRTHA RenovAction®

Myrtha RenovAction

Technologia Myrtha RenovAction® została zaprojektowana do modernizacji istniejących obiektów, gdzie istniejąca niecka basenu jest wykonana jako konstrukcja betonowa. System składa się z gotowych prefabrykowanych elementów, wykonanych analogicznie jak w systemie Myrtha®, a więc ze stali nierdzewnej, z trwałą powłoką z twardego PCW. Różnica polega na koncepcji montażu elementów w istniejącym basenie. Basen po renowacji zmniejsza swoje wymiary tylko o 2cm, lub w wersji dla obiektów sportowych o kilka milimetrów (grubość panelu ściennego). Technologia umożliwia zachowanie istniejących zainstalowanych w ścianie basenu elementów, jak wloty i ssania wody, oświetlenie podwodne, z zachowaniem ich funkcji. W skład technologii wchodzą prefabrykowane stalowe rynny przelewowe, które mogą być także wykorzystane do renowacji basenu wykładanego folią.

Struktura, detale

Montaż paneli ściennych

Do istniejącej konstrukcji ścian basenu mocowane są listwy, stanowiące prowadnice dla stalowych paneli ściennych.

 1. panel ścienny narożny
 2. listwa - prowadnica panelu
 3. wypełnienie izolujące
 4. folia w płynie

Prowadnica w wersji podstawowej:

lub w wersji dla obiektów sportowych:

Rynna przelewowa górna

Prefabrykowana rynna przelewowa górna jest montowana na istniejącej konstrukcji basenu i łączona z panelami ściennymi. Rynna jest dostępna w kilku wersjach: jako rynna z przelewem typu Wiesbaden, lub widoczna niżej na przykładzie, rynna fińska, z ceramiczną plażą.

Kołnierze wyposażenia stałego

Kołnierze z systemem uszczelnień służą do zachowania funkcji istniejących zainstalowanych w ścianie basenu elementów, jak wloty i ssania wody, oświetlenie podwodne.

Dno

Dno basenu, jak w systemie Myrtha®, wyłożone jest folią basenową o grubości 1.5mm, zbrojoną, stanowiącą element izolacyjny i wykończeniowy.

Renowacja basenów wykładanych folią

Myrtha RenovAction® oferowana jest też w wersji dla basenów w całości wykładanych folią basenową (dno i ściany). W tym systemie na istniejącej niecce basenu montuje się jedynie prefabrykowane rynny przelewowe. Rynny wykonane są w nieco innej wersji niż dla paneli stalowych - umożliwiają połączenie z folią basenową. Rynny dostępne są w wersjach: typ Wiesbaden (Classic), rynna fińska z plażą ceramiczną jednorzędową (Ceramic 1), lub dwurzędową (Ceramic 2).

  Classic
  Ceramic 1
  Ceramic 2

Przykład realizacji

Przykład modernizacji basenu w systemie Myrtha RenovAction®:


copyright®wykonanie strony:Ryszard Studziżba